Historia

Rasens historia började år 1955 då man i forna Tjeckoslovakien korsade schäfer med karpatisk varg. Det var Karel Hartl som började experimentet vid gränsvakternas kennlar i Libejovice. 1958 föddes den första kullen efter vargtiken Brita och Schäfern Cezar z Brezoveho. Valparnas egenskaper undersöktes noggrant och utvalda individer parades vidare med icke besläktade schäfrar. Andra generationens valpar togs ut ur kennlarna och kunde uppfostras och tränas individuellt.

År 1965 arbetades en avelsplan fram för en ny ras; ceskolsovenský vlciak, och tanken var att kombinera hundens fördelaktiga egenskaper med användbara egenskaper hos vargen. Hybrider av generationerna F3 och F4 användes flitigt som service hundar i armén.

År1982 erkändes ceskoslovenský vlciak som nationell ras i forna Tjeckoslovakien. 1983 kom det sista genetiska tillskottet då man parade vargtiken Lady med schäferhanen Bojar von Schotterhof, även detta i Libejovice. En av valparna användes direkt i avel och efter det har endast renrasiga hundar använts i aveln.

Mellan 1958 och 1983 skulle alla individer klara de hårdaste testerna som någon hundras i världen tvingats genomgå. De testades individuellt inom hälsa, mentalitet samt att de skulle klara av att springa 100km i kuperad terräng i en snitthastighet av minst 12km/h. I testerna ingick också att följa ett 100km långt personspår i de kuperade bergstrakterna i Tjeckoslovakien, oberoende av väder och tid på dygnet. Individer som inte klarade testen eller visade skygghet eller aggressivitet fick inte gå vidare i avel. Fortfarande idag finns det uppfödare i Europa som testar och tävlar med sina CsV på distanserna 40km, 70km och originaldistansen 100km. Dessa test/tävlingar går under namnen SVP 1, SVP 2 och SVP 3, Även tävlingar och arbetsprov i långdistans-personsök kan göras i Tjeckien och Slovakien.

Rasen godkändes internationellt så sent som 1989 av FCI på en konferens i Helsingfors i Finland. FCI hade som krav att bara de individer som var minst generation fem (F5) fick registreras som renrasiga CsV, vilket innebär att det idag inte finns några registrerade CsV med vargblod över 30%, och de flesta har inte mer än 25%.